• Grey LinkedIn Icon
 • Grey Facebook Icon
 • Grey Google+ Icon

JULY 19-20 

BUCHAREST

 

INTERNATIONAL

INTERDISCIPLINARITY IN THE ARTS

 

SYMPOSIUM III

MEETUP FOR GROWING STARTUPS

INTERNATIONAL "INTERDISCIPLINARITY IN THE ARTS" SYMPOSIUM III

CINEMA / PHOTOGRAPHY

Prof. Dr. Emily Stoeva

KEYNOTE SPEAKER

Academic & Artistic Board, Turkey​

Prof. Dr. Selahattin Yıldız

(The Head of Academic & Artistic Board) 
Prof. Dr. Oğuz Makal
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
Prof. Dr. Semir Arslanyürek
Director: Derviş Zaim

Academic & Artistic Board, International

Prof. Daniela Di Scerni

Prof. Zvonimir Juric
Prof. Christina Stojanova
Prof. Emily Stoeva
Director: Lec. Mira Njagolova

Executive & Organising Board

Prof. Dr. Selahattin Yıldız
Asst. Prof. Cem Çınar
Res. Asst. Melike Saba Akım
Murat Tufan

Academic & Artistic Board, International

Prof. Daniela Di Scerni

Prof. Zvonimir Juric
Prof. Christina Stojanova
Prof. Emily Stoeva
Director: Lec. Mira Njagolova

Cinematographer: Sandi Sissel

Executive & Organising Board

Prof. Dr. Selahattin Yıldız
Asst. Prof. Cem Çınar
Res. Asst. Melike Saba Akım
Organization: Murat Tufan

Academic & Artistic Board, Turkey​

Prof. Dr. Selahattin Yıldız

(The Head of Academic & Artistic Board) 
Prof. Dr. Oğuz Makal
Prof. Dr. Özer Kanburoğlu
Prof. Dr. Semir Arslanyürek
Director: Derviş Zaim

BİLDİRİ ÇAĞRISI

Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum III, günümüz sanatının genişleyen alanından hareketle sanat ve sosyal bilimler arasındaki etkileşimli ilişkiye odaklanıyor. Sanat ve sosyal bilimlerin değişen doğasını gözeterek düzenlenecek olan disiplinlerarası sempozyum, sinemadan fotoğrafa, plastik sanatlardan edebiyata, tiyatro ve performans çalışmalarından ve kültürel & eleştirel çalışmalar, sosyoloji, felsefe alanlarına katkıda bulunmayı hedeflemekte.

Sempozyum, görsel kültür, anlatı araçları ve dijitalleşen ortamlara odaklanarak bahsi geçen tüm alanlara karşılaştırmalı ve disiplinlerarası bir bakışla yaklaşmayı amaçlıyor.


Sanatta Disiplinlerarasılık Uluslararası Sempozyum III, 19 – 20 Temmuz 2018 tarihleri arasında Bükreş’te (Romanya) gerçekleştirilecektir. Katılımcılar, bildirilerini İngilizce veya Türkçe olarak sunabilecek olup, Türkçe sunulacak bildiriler için İngilizce hazırlanacak bir powerpoint koşulu bulunmaktadır. Kongrede sunulan İngilizce tam metinler, hakem kurulundan geçtikten sonra ISBN numaralı Sempozyum Bildiri e-Kitapçığı’nda yayınlanacaktır.
 
Sempozyum, sanat ve sosyal bilimler alanlarında çalışan tüm akademisyen ve araştırmacıların katılımına açıktır. 250 kelimeyi geçmeyecek şekilde İngilizce ve Türkçe olarak hazırlanacak olan bildiri özetleri 6 Haziran 2018, Çarşamba gününe kadar aşağıda belirtilen mail adresine, katılımcının kısa bir özgeçmişiyle beraber gönderilmelidir. Özgeçmiş (İngilizce ve Türkçe), 150 kelimeyi geçmeyecek şekilde hazırlanmalı ve
info.inarsy@gmail.com adresine gönderilmelidir.

THEMES

TEMEL MESELELER

·      Biçimsel Meselele, Türler ve Akımlar
·      Temsil ve İmge
·      Çerçeve / Çerçevenin Reddi
·      Yeniden Üretim ve Telif Hakları
·      Mekanik Yeniden Üretim Çağından Dijitalleşen Dünyaya
·      Açık Yapıtlar: 'Mutlak Anlam'dan Belirsizlik ve Kaosa
·      Sanat Eseri / Sanat Yapıtı / Açık Yapıt
·      Hakikat ve Simulakr
·      Süreç / An
·      Öznellik / Nesnelik
·      Görüntü / Plastik Nesne / Töz
·      Resim ve Fotoğraf
·      Happening ve Performans Sanatı

·      Tiyatro ve Temsil

·      Edebiyat Uyarlamaları

·      Performans Metinleri
·      Gündelik Yaşamda Estetik

 

YENİ EĞİLİMLER: 

·      Anlatı Araçlarının Değişen Doğası
·      Medya, Görsel Kültür ve İletişim Teknolojileri
·      Sinematografiden Instamovies’e: Değişen Tasarım Konsepti
·      Sosyal Medya: Snapchat / Instastory, Instagram
·      Yıldız Sanatçıdan Selfie’ye: Hollywood İkonları / Sosyal Medya Ünlüleri
·      Görsel Gerçeklik / Yeni Sinematografi
·      Dijital Heykel / 3B Yazıcılar ve Yazılımlar
·      Fantazya & Distopya
·      Gelenekdışı Sergileme Biçimleri
·      Küratör / Sponsor / Sanat Eleştirisi
·      İşbirlikli Sanat Projeleri 

·      Tiyatro ve Kamusal Alan Performansları 

·      Tiyatro ve Anlatı
 

MEKÂN / UZAM 


·      Kentin Plastiği
·      Özne olarak Şehir
·      Sehir / Doğa
·      Kentsel Anlatı           
·      Varoşlardan Seçkin Semtlere
·      Şehir Mimarisi / Kırsal Mimari
·      İç Mimarlık / Dekoratif Sanat          
·      Distopik Kent Tasarımları
·      Galeriler / Müzeler / Sanat Piyasası
·      Arazi Sanatı, Çevre Sanatı
·      Çağdaş Sanatta Uzam ve Mekan
·      Sanatçının Atölyesi

·      Teatral Mekân / Uzam / Zaman Kullanımı

CiSİM / MALZEME / ARAÇ

·      Doku / Yüzey
·      Kolaj / Montaj / Pastiş
.      Kinetik Sanat
·      Yerleştirme Sanatı
·      Beden ve Performans
·      Bulunmuş Objeler 

·      Sahnesel Mevcudiyet ve Oyunculuk
 
KİMLİK / BİREY / KÜLTÜR  

·      Ayniyet, Kültür ve Politika
·      Popüler Kültür / Yeni Alanlar & Mecralar
·      Göç ve Kültürlerarasılık
·      Toplumsal Cinsiyet ve Kimlik: Feminizm, Erkeklik, Heteronormatif Düzen, LGBT.
·      Çok-kültürlülük
·      Sınıf Çatışması, Kültür Çatışması

TARİH / TARİHSELLİK / BELLEK  

·      Resmi Tarih / ‘Resmi’ Sanat
·      Kamusal Bellek
·      Tarih, Bellek ve Anlatı
·      Kayıt, Kanıt & Sanat Eseri
·      Sinema, Fotoğraf ve Belgesel

CALL FOR PAPERS

International Interdisciplinarity in the Arts Symposium III will be an interdisciplinary event dedicated to study of arts & humanities, considering expansive purview present-day arts. The symposium aims at the interactive relationship between arts & humanities -ranging from cinema, photography, plastic arts, theatre and performance studies to literature, cultural & critical studies, sociology, philosophy and so on- considering the changing nature of the media and the communication technologies.


Achieving a comparative and interdisciplinary perspective on all told disciplines with special focus on visual culture, narrative tools and digitalized environment is aimed.

International Interdisciplinarity in the Arts Symposium III will be held in Bucharest between 19th and 20th July. Prospective presenters will have the opportunity to submit proposals for papers and posters both in English and Turkish. For Turkish presentations, a PowerPoint slide prepared in English is essential. The complete papers of presentations should be in English and selected papers will be published in Symposium Proceedings e-Book with an ISBN number after a double-blind peer review process.

The symposium is open participation by the academics and independent researchers who study on arts and humanities. Interested participants are requested to submit an abstract in English of approximately 250 words accompanied with a 150-word brief biography no later than June 6, 2018, to the e-mail below:

info.inarsy@gmail.com

 

THEMES

 

FUNDEMENTAL ISSUES

·      Stylistic Concerns, Genres and
Movements
·      Representation and Image
·      from Frame to NO Frame
·      Reproduction and Copyright
·      from the Age of Mechanical Reproduction to Digitalized Era
·      Open Works: from the “Absolute Meaning” to Uncertainty and Chaos
·      Work of Art / Artwork / The Open Work
·      Reality and Simulacrum
·      Process / Moment
·      Subjectivity / Presentness
·      Image / Plastic Object / Substance
·      Painting and Photography
·      Happening and Performance Art

·      Theatre and Representation

·      Literary Adaptations

·      Text-in-Performance
·      Aesthetics in Everyday Life


THE NEW TENDENCIES

·      The Changing Nature of Narrative Tools
·      Media, Visual Culture and Communication Technologies
·      from Cinematography to Instamovies: Changing Design Concept
·      Social Media: Snapchat / Instastory, Instagram
·      from STAR to SELFIE: Hollywood Icons / Social Media Celebrities
·      Virtual Reality / New Cinematography
·      Digital Sculpture / 3B Printers and Software
·      Fantasy / Dystopia
·      Non-traditional Forms of Exhibition
·      Curatorship / Sponsorship / Art Criticism
·      Collaborative Art Projects

·      Theatre and Public Space Performances

·      Theatre and Narrative


PLACE / SPACE

·      Plastic Nature of City
·      City as a Subject
·      City / Nature
·      Urban Narrative
·      from Ghettos to Affluent Cities
·      Urban Architecture / Rural Architecture
·      Interior Architecture / Decorative Art
·      Utopian / Dystopian City Conceptions
·      Galleries / Museums / Art Market
·      Environmental Art and Land Art
·      Artist’s Atelier

·      Theatrical Usage of Place / Space / Time


·     
·      Texture / Surface

SUBSTANCE / MATERIAL / MEDIUM
Collage / Montage / Pastiche
·      Installation Art
·      Kinetic Art
·      The Body and Performance
·      Found Objects

·      Identity, Culture

IDENTITY / INDIVIDUAL / CULTURE

·      Theatrical Presence & Acting
and Politics
·      Popular Culture / New Fields and Medias
·      Public Art
·      Migration and Interculturalism
·      Identity and Gender Issues: Feminism, Masculinity, Heteronormativity, LGBT
·      Multiculturalism
·      Class Struggle, Culture Conflict
 
HISTORY / HISTORICITY / MEMORY 

·      Official History / ‘Official’ Art
·      Public Memory
·      History, Memory and
Narrative
·      Recording / Evidence / Artwork
·      Cinema, Photography and Documentary

 

 

 

 

FEES -ACCOMODATION

Participation Fees

Prospective presenters will have the opportunity to submit proposals for papers or posters. As a parallel event, the photography exhibition that will be organized by INARSY on the same dates is open for participation. 

Paper Presentation Fee: 200 Euros
Poster Presentation Fee: 150 Euros

Movie Screening Submission: 200 Euros

Artwork Submission to the Photography Exhibition: 150 Euros

 

Transportation & Accomodation

 

PACKAGE I - 490 €

 

Services Included:

 • Round-trip to Bucharest, tour guide and transportation throughout the symposium 

 • Accomodation at the 4-star RIN Grand Hotel for 2 nights, open buffet breakfast (Participants will stay at double rooms).

 • Gala Dinner (symposium night).


Service Excluded:

 • 2 days of dinner and lunch,

 • Departure fee,

 • Visa expanses,

 • Museum entrances.

 

PACKAGE II - 410 €

Transportation service is not included in this package.

 

Services Included:

 • Accomodation at the 4-star RIN Grand Hotel for 2 nights, open buffet breakfast (Participants will stay at double rooms).

 • Gala Dinner (symposium night).

 

Service Excluded:

 • Transportation & tour guide,

 • 2 days of dinner and lunch,

 • Departure fee,

 • Visa expanses,

 • Museum entrances.

 

NOTES:  
Participants will stay at double rooms. For staying a single room, 70€ extra must be paid.

For staying with children, 100€  extra must be paid.

 

 

ÜCRET -

KONAKLAMA

Katılım Ücretleri

Adaylar sempozyuma sözlü veya poster bildirileriyle katılabilirler. Adaylar dilerlerse sempozyuma paralel bir etkinlik olarak aynı tarihlerde INARSY tarafından düzenlenecek olan fotoğraf sergisine de eserleriyle başvurabilirler.

Sempozyum Bildiri Katılım: 200 €
Poster Bildiri Katılım: 150 €

Film Gösterimi Katılım: 200 €
Fotoğraf Sergisi Katılım: 150 €

 

Ulaşım ve Konaklama

 

PAKET I - 490 €


Dâhil Olan Hizmetler:

 • İstanbul – Bükreş - İstanbul karayolu ulaşım ve sempoztum süresince şehir içi transferler

 • Sempozyum Otelinde(4 yıldızlı Rin Grand otel) iki gece konaklama ve açık büfe kahvaltılar (Katılımcılar 2 kişilik odalarda konaklayacaktır.)

 • Gala Yemeği (Sempozyum akşamı).


Dâhil Olmayan Hizmetler:

 • 2 akşam yemeği ve öğle yemekleri,

 • Yurtdışı çıkış harcı,

 • Vize masrafları,

 • Müze girişleri.


PAKET II - 410 €
Ulaşım katılımcıya aittir.

Dahil Olan Hizmetler:

 • 4 yıldızlı RIN Grad Hotel'de 2 gece konaklama ve açık büfe kahvaltılar (Katılımcılar 2 kişilik odalarda konaklayacaktır.)

 • Gala Yemeği (İlk akşam)


Dahil Olmayan Hizmetler:

 • 2 akşam yemeği ve öğle yemekleri

 • Yurtdışı çıkış harcı

 • Vize masrafları

 • Müze girişleri


NOTLAR:

Katılımcılar iki kişilik odalarda konaklayacaktır. Katılımcı tek kişilik odada konaklamak isterse fark olarak 70 Euros ödemelidir.

6 yaşından küçük çocuklar için 100 Euro ödenmelidir.

IMPORTANT DAYS

June 6, 2018,          Deadline for Abstract Submissions​

June 20, 2018,        Announcement of Accepted Abstracts

 July 1, 2018,          Deadline for the Registration

 July 13, 2018,        Announcement of Schedule and Book of Abstracts

 July 19-20, 2018,  Symposium Days

Sept. 14, 2018,       Deadline for The Complete Papers of Presentations
 

ÖNEMLİ TARİHLER

6 Haziran 2018,            Bildiri Özet Gönderimi için Son Gün

20 Haziran 2018,          Kabul Edilen Bildirilerin Duyurulması

1 Temmuz 2018,          Kayıtların Tamamlanması için Son Gün

13 Temmuz 2018,        Sempozyum Programı ve Bildiri Özet Kitapçığı İlanı

19-20 Temmuz 2018,  Sempozyum Günleri

14 Eylül 2018,               Bildiri Tam Metin Gönderimi için Son Gün